Nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH bắt buộc không may mắc các bệnh hiểm nghèo có thêm chi phí chăm sóc sức khỏe, mới đây Bộ Y tế đã nới lỏng điều kiện được nhận BHXH một lần đối với nhóm đối tượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *