Ngày 23/3 vừa qua Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo. Lần sửa đổi này đã bổ sung thêm 3 trường hợp có thể được xem xét để cho hưởng án treo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *