Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, hay còn gọi là Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đã có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong nhiều lĩnh vực như giao thông đường bộ, giáo dục, phòng, chống tệ nạn xã hội..v.v, được điều chỉnh tăng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *