Trong trường hợp, người lao động có nhu cầu được nghỉ hưu sớm hơn so với quy định thì phải đáp ứng các điều kiện nhất định về độ tuổi, điều kiện lao động hoặc sức khỏe. Ngoài ra, các chế độ dành cho người lao động nghỉ hưu trước tuổi cũng có những khác biệt so với việc nghỉ hưu đúng tuổi luật, tùy vào thời điểm người lao động nghỉ hưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *