Ngày 18/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2804 quy định về chính sách cho vay dành cho cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID–19, hay còn gọi là Đề án số 2804 với tổng nguồn vốn là 60 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách của tỉnh 30 tỷ, 30 tỷ còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đối ứng… Sau hơn một năm triển khai thực hiện, chính sách này đã thực sự đi vào cuộc sống, giúp cho nhiều bà con ổn định sản xuất, kinh doanh sau khoảng thời gian dài chịu tác động bởi dịch COVID – 19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *