Đối với một số loại hợp đồng, khi xác lập bắt buộc phải thực hiện theo hình thức do pháp luật quy định, nếu vi phạm thì hợp đồng đó sẽ không có hiệu lực. Tuy nhiên, với Bộ luật dân sự năm 2015 hiện hành, hợp đồng không tuân thủ quy định về hình thức vẫn có hiệu lực, nếu đáp ứng điều kiện do pháp luật quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *