Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, khi thuộc một trong các trường hợp bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai, người sử dụng đất phải tiến hành đăng ký trong thời hạn do luật định, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình, hạn chế xảy ra tranh chấp, trong đó có việc chuyển quyền sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *