Vĩnh Long là địa phương đầu tiên trong khu vực ĐBSCL triển khai thực hiện chính sách cho vay dành cho cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19. Vậy điều kiện cho vay là gì? Mức vay, lãi suất cho vay được quy định cụ thể như thế nào? Chính sách này hiện đang phát huy hiệu quả ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *