Thời gian qua, đã có nhiều hành vi vu khống người khác trên không gian mạng bị xử lý. Vậy, hành vi vu khống người khác bao gồm những gì? Chế tài đối hành vi này được quy định ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *