Đánh cắp số phận

Thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm, vì thế mọi hành vi nhằm đưa loại hàng hóa này lưu thông trên thị trường đều bị xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *