Đối với Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 hiện hành, hành vi chửi bới, lăng mạ người khác không được quy định thành một tội danh cụ thể nhưng là một trong những yếu tố cấu thành nên tội làm nhục người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *