Tài sản của mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ, vì thế các hành vi vi phạm như cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *