Xe ưu tiên là các loại xe theo quy định của pháp luật được hưởng các quyền ưu tiên tham gia giao thông và khi các loại xe này phát tín hiệu ưu tiên, thì người tham gia giao thông phải nhường đường, không được gây cản trở. Tuy nhiên, trong thực tế ý thức chấp hành quy định này của một số người tham gia giao thông vẫn còn nhiều hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *