Thời gian gần đây, một số đối tượng đã có hành vi lừa đảo nhiều người lao động, nhất là đưa ra các thông tin đi làm việc không mất phí môi giới, việc nhẹ lương cao. Bọn tội phạm bán người đánh vào tâm lý của người cần việc, cần tiền để lừa đảo, đưa ra nước ngoài, buộc tham gia vào các hoạt động phạm tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *