Trong thời qua, thông tin thu hồi sổ hộ khẩu bằng giấy được nhiều người quan tâm, bởi việc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện một số giao dịch hoặc thủ tục hành chính. Vậy sổ hộ khẩu bằng giấy hiện hành sẽ bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *