Theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi tháng người lao động phải đóng 1% tiền lương của mình và người sử dụng lao động phải đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ này sẽ được sử dụng để chi trả trợ cấp thất nghiệp, đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *