Thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp, một bên cố tình đưa ra những thông tin sai lệch, lừa dối bên còn lại để giao kết hợp đồng, trong đó có cả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vậy, trong tình huống này người bị lừa dối có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *