Những tin nhắn, thư điện tử, hay cuộc gọi quảng cáo không mong muốn luôn làm phiền mọi người. Tình trạng này sẽ phải chấm dứt hoàn toàn với sự ra đời của Nghị định số 91/2020 quy định về việc chống tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi rác, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *