Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021 – 2026. Đây là ngày hội toàn dân, người dân cần phát huy tốt quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *