Thời gian qua, đã có những trường hợp khi thực hiện việc bắt trộm, người bị trộm là nạn nhân, gọi đúng với thuật ngữ pháp lý là người bị hại lại trở thành bị cáo vì những hành vi trái luật của mình. Vậy, làm sao để việc bắt trộm đúng với quy định của pháp luật, tránh được những sự việc không đáng có?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *