Bắt đầu từ ngày 01/07/2022, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên phạm vi cả nước bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long nằm trong nhóm 57 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quy định này vào giai đoạn 2, bắt đầu từ tháng 4/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *