Khi thực hiện các giao dịch có liên quan đến một số loại tài sản chung của vợ, chồng, pháp luật bắt buộc phải có chữ ký của cả vợ và chồng, nếu vi phạm quy định này giao dịch đó sẽ bị vô hiệu. Tuy nhiên, vừa qua tại án lệ số 4 Tòa án nhân dân tối cao đã công nhận hiệu lực khi việc thực hiện giao dịch vi phạm quy định trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *