Đánh cắp số phận

Sau khi được công nhận là thị trấn và là đô thị loại V của huyện Bình Tân, Tân Quới đã có nhiều thay đổi từ việc chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tình hình an ninh, trật tự đô thị luôn được giữ vững. Đây là những thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào xây dựng thị trấn xanh – sạch – đẹp, văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *