“Nhà lưu niệm ông Sáu Dân” – Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại khu Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được khánh thành vào năm 2022, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *