Cuộc bầu cử Trưởng ấp, khóm, khu nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2022 – 2024 đang được các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long triển khai, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, chuẩn bị tốt để chọn ra người có uy tín, trình độ, năng lực tham gia ứng cử…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *