Những ngày gần đây số ca F0 tại các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gia tăng liên tục. Để học sinh đến trường học trực tiếp nhưng đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục đã và đang triển khai nhiều biện pháp theo tinh thần thích ứng, an toàn linh hoạt và hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *