Hiện nay các cấp, các ngành đã và đang tích cực triển khai chuyển đổi số vào hoạt động của đơn vị. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nỗ lực tìm tòi, đưa ra các giải pháp nhằm phát huy sức trẻ, sự sáng tạo để làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số vào công tác đoàn. Trong chương trình Chuyện hôm nay kỳ này sẽ tập trung trao đổi về những nội dung trọng tâm mà Đoàn Thanh niên tỉnh Vĩnh Long triển khai, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *