Môi trường làm việc tốt sẽ giúp người lao động yên tâm và tích cực sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Do đó, muốn tăng năng suất lao động, các doanh nghiệp cần thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *