Tăng cường năng lực phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở Y tế, hướng đến tiêu chí bệnh viện an toàn là vấn đề cấp bách hiện nay khi tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức của mình, chấp hành đúng các quy định khi đến khám, điều trị hay thăm nuôi người thân tại các cơ sở Y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *