Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và khu vực, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn số 3658 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ nguy cơ rất cao và nguy cơ cao ở các địa phương. Thực hiện giãn cách xã hội trong toàn tỉnh từ 12 giờ ngày 9/7 đến 12 giờ ngày 23/7/2021. Để phát huy được hiệu quả của việc giãn cách xã hội trong kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh thì đòi hỏi các địa phương phải có giải pháp quản lý thực hiện giãn cách nghiêm túc, đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *