Sản xuất và xuất khẩu thủy sản đang có những dấu hiệu khởi sắc trở lại. Do đó, cần tạo điều kiện và các giải pháp hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy phục hồi sản xuất và xuất khẩu, góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch 8,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *