Kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI 2019 cho thấy, điểm số trung bình PCI của vùng ĐBSCL tiếp tục được cải thiện, duy trì xu hướng tăng điểm liên tục trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, vùng ĐBSCL không còn duy trì được vị trí dẫn đầu PCI, điểm số trung bình PCI 2019 của vùng đã rơi xuống vị trí thứ hai trong các vùng của cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *