Báo cáo kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI năm 2019 đã ghi nhận sự cải thiện vượt bậc của tỉnh Vĩnh Long khi vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng PCI, và là một trong 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Theo nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năng lực điều hành của chính quyền cấp tỉnh chính là chìa khoá để tạo nên sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp và khả năng thu hút đầu tư giữa các địa phương có lợi thế tương đồng về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, hay chất lượng nguồn nhân lực. Vậy, kết quả PCI 2019 sẽ tạo ra những lợi thế gì cho tỉnh Vĩnh Long và làm thế nào để duy trì và phát huy những lợi thế đó trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của địa phương?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *