Hiện nay, dịch COVID – 19 ở các tỉnh phía Nam đang dần được kiểm soát. Các địa phương đang tập trung thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, giữ vững thành quả chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Vậy cộng đồng cần làm gì? Đâu sẽ là những nguyên tắc về y tế bản thân mỗi người dân cần tuân thủ? Kế hoạch tiêm vaccine toàn dân trong những tháng cuối năm sẽ được triển khai như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *