Với chủ đề “Những vấn đề y tế cần tuân thủ trong trạng thái bình thường mới”, chương trình Chuyện hôm nay sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 15 giờ, thứ Bảy, ngày 02/10/2021 trên THVL1 và facebook của Đài PT-TH Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *