Năm nay, do dịch COVID-19 nên nhiều địa phương phải điều chỉnh thời gian bắt đầu năm học mới cho từng cấp. Vấn đề đáng quan tâm là làm sao bảo đảm an toàn phòng dịch cho cán bộ, giáo viên và học sinh, mà chất lượng giáo dục vẫn đạt mục tiêu đã đề ra…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *