Cùng với cả nước, năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền các cấp cũng như sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *