Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Mở cửa phát triển nhưng mọi người dân không nên lơ là, chủ quan, cùng thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tuân thủ các quy định, hướng dẫn trong phòng chống dịch của tỉnh để đảm bảo có cuộc sống an toàn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *