Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khai mạc phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đầu tiên này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi được xem như là khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới. Kỳ họp cũng xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, mang tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *