Dù đã hết thời gian 15 ngày thực hiện chỉ thị 16 của TTCP nhưng việc tiếp tục duy trì giãn cách XH và áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hết sức quan trọng, và có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng chống . Điều này đòi hỏi phải nêu cao ý thức trách nhiệm ở mỗi người dân.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *