Vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là một thực trạng nhức nhối, và đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Có lẽ chưa bao giờ người tiêu dùng lại quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm như trong lúc này. Người tiêu dùng hoang mang; ngành chức năng còn nhiều khó khăn trong kiểm tra và xử lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *