Mục tiêu của tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, công bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt lên hàng đầu. Ở tỉnh Vĩnh Long, cùng với công tác chuẩn bị thì các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi thì công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng được tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *