Cùng với cả nước, năm 2021, tỉnh Vĩnh Long phải đối mặt với rất nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và trách nhiệm của Chính quyền địa phương các cấp cũng như sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân, công tác an sinh xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *