Đánh cắp số phận

Việt Nam là quốc gia có quy mô kinh tế internet đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, thương mại điện tử xuyên biên giới đang là một trong những lĩnh vực của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển trong doanh nghiệp. Thời gian qua, Thủ tướng chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển nhanh với hành lang pháp lý hoàn thiện, áp dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đảm bảo tính an toàn và thuận tiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong quá trình tham gia giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *