Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP được triển khai đã góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các sản phẩm được hoàn thiện bao bì, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Song, dịch COVID-19 tác động đã ảnh hướng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm từ các kênh bán hàng truyền thống. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh các hoạt động bán hàng trực tuyến, phát triển trang thương mại điện tử đang là giải pháp cần thiết giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *