Đánh cắp số phận

Vừa qua, Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức “Tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL 2023”. Đây là năm thứ 2 sự kiện này được tổ chức nhằm giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đời sống xã hội ở các địa phương của khu vực, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *