Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực rà soát, triển khai nội dung này đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trải qua giai đoạn 1 từ ngày 15/12/2022 đến nay, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng đạt được những kết quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *