Là vụ mùa cho chất lượng lúa gạo tốt nhất trong năm nên lúa Đông Xuân được các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua, phục vụ nhu cầu chế biến và dự trữ. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu được mở rộng cũng góp phần mang đến vụ lúa thắng lợi cho bà con nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *