Công nghiệp hỗ trợ là các ngành sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là lĩnh vực tạo ra nhiều giá trị gia tăng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển công nghiệp bền vững. Tỉnh Vĩnh Long ưu tiên khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ nhu cầu sản xuất, hướng tới xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp trong nước và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *