Từ năm 2016 đến nay, thứ hạng PCI của Vĩnh Long được duy trì liên tục ở tốp đầu của cả nước, với chất lượng điều hành kinh tế thuộc nhóm tốt và rất tốt. Qua đó, giúp Vĩnh Long có được những kết quả tích cực trong việc thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *